RedHat 7 network konfigurasyonu

RedHat 7 geriye dönük desteği sağlamak amacı ile /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-* dosyası düzenlenerek network konfigurasyonu yapılabilir.

Fakat RedHat7 ile birlikte network konfigurasyonu için nmcli komutu geldi;

[root@tecelli ~]# nmcli device
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
eno16780032 ethernet connected Profile 1
lo loopback unmanaged —
[root@tecelli ~]# nmcli device show
GENERAL.DEVICE: eno16780032
GENERAL.TYPE: ethernet
GENERAL.HWADDR: 00:50:56:BA:77:FE
GENERAL.MTU: 1500
GENERAL.STATE: 100 (connected)
GENERAL.CONNECTION: Profile 1
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4
WIRED-PROPERTIES.CARRIER: on
IP4.ADDRESS[1]: ip = 2.2.2.2/16, gw = 2.2.0.0
IP4.DNS[1]: 1.1.1.1
IP6.ADDRESS[1]: ip = fe80::250:56ff:feba:77fe/64, gw = ::

GENERAL.DEVICE: lo
GENERAL.TYPE: loopback
GENERAL.HWADDR: 00:00:00:00:00:00
GENERAL.MTU: 65536
GENERAL.STATE: 10 (unmanaged)
GENERAL.CONNECTION: —
GENERAL.CON-PATH: —
IP4.ADDRESS[1]: ip = 127.0.0.1/8, gw = 0.0.0.0
IP6.ADDRESS[1]: ip = ::1/128, gw = ::
[root@tecelli ~]#

[root@tecelli ~]# nmcli device show eno16780032
GENERAL.DEVICE: eno16780032
GENERAL.TYPE: ethernet
GENERAL.HWADDR: 00:50:56:BA:77:FE
GENERAL.MTU: 1500
GENERAL.STATE: 100 (connected)
GENERAL.CONNECTION: Profile 1
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4
WIRED-PROPERTIES.CARRIER: on
IP4.ADDRESS[1]: ip = 2.2.3.2/16, gw = 2.2.0.0
IP4.DNS[1]: 1.1.1.1
IP6.ADDRESS[1]: ip = fe80::250:56ff:feba:77fe/64, gw = ::

yukarıdakiğ komutlarla mevcut device bilgilerini görebilirsiniz.

yeni bir connection oluşturmak için

nmcli connection add con-name “statikip” ifname eno16780032 autoconnect no type ethernet ip4 3.3.3.3/24 gw4 3.3.0.3

dns değiştirmek için ;

nmcli con mod “statikip” ipv4.dns  8.8.8.8       -> birincil DNS

nmcli con mod “statikip” +ipv4.dns 8.8.4.4      -> ikincil DNS

oluşturturduğun connection’ı kullanmak için ;

nmcli connection down “Profile 1”

nmcli connection up statikip

komutlarını kullanabilirsiniz.

Not 1: DNS eklemek için connection oluşturulmuş olması gerekiyor. connection add komutu ile dns kaydı oluşturulamıyor.

Not 2: Connection profiller interface’ler üzerinde farklı ip’leri kullanabilmek için oluşturulur.

Not 3: Eğer önceki sürümlerde yapılan gibi “ifcfg-*” dosyaları düzenlenirse  nmcli reload komutu çalıştırılmalıdır.

Written by 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.