Apache HTTP SSL konfigurasyonu

Apache HTTP uygulama sunucu trafiğini şifreli erişime açmak için . . .

Öncelikle mod_ssl paketi kurulur.

yum install mod_ssl

sertifika aşağıdaki şekilde import edilir. –> /etc/httpd/ssl.conf dısyası editlenerek satırları değiştirilir.

SSLEngine On
SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/xxx.cer
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/xxx.key
SSLCertificateChainFile /etc/httpd/ssl/xxxsubCA.cer
SSLCACertificateFile /etc/httpd/ssl/xxxrootCA.cer

Not: ben bütün sertifika bilgilerini “/etc/httpd/ssl” path’ine koyduğum için yukarıda bunu kullandım siz istediğiniz yere koyabilirsiniz. Sadece dosya adresleri doğru olsun…

##### /etc/httpd/conf/httpd.conf –> http to httpd redirection

<VirtualHost *:80>

ServerName my_domain
Redirect “/” “https://my_domain/WebUI”

</VirtualHost>

Not : yukarıdaki kayıt ssl.conf do

##### /etc/httpd/conf.d/ssl.conf –> https to https redirection

<VirtualHost *:443>

.
.
.
.
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} !443
RewriteRule ^(/(.*))?$ https://%{HTTP_HOST}/WebUI [R=301,L]

</VirtualHost>

Written by 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.